Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri

Eğitim süresi 2 yarıyıl ders dönemi, 2 yarıyıl tez dönemi olmak üzere 4 yarıyıldır.

Program 4 yarıyılda tamamlanması halinde bu ücretler geçerlidir.

Öğrencinin 4 yarıyılda tamamlayamaması halinde;

a) Tez alabilmek için yeterli ders kredisini tamamlayamamış olması halinde, üniversite yönetimi tarafından cari yılda geçerli olmak üzere belirlenen ders ücretini ders kredi fiyatı üzerinden öder.

b) Ders kredilerini tamamlamış ancak tezini tamamlayamamış ise, üniversite yönetimi tarafından cari yılda geçerli olmak üzere belirlenen tez ücretini dönem fiyatı üzerinden öder.


Önemli: Burs hakkı kazanan öğrencilerimizin de bursluluk süresi 4 yarıyıl'dır. Ders dönemini veya tez dönemini uzatan öğrencilerimiz de ücretlendirmeye tabi olacaktır.
 

Doktora Eğitim Ücretleri

Eğitim süresi 4 yarıyıl ders dönemi, 4 yarıyıl tez dönemi olmak üzere 8 yarıyıldır.

Program 8 yarıyılda tamamlanması halinde bu ücretler geçerlidir.

Öğrencinin 8 yarıyılda tamamlayamaması halinde;

a) Tez alabilmek için yeterli ders kredisini tamamlayamamış olması halinde, üniversite yönetimi tarafından cari yılda geçerli olmak üzere belirlenen ders ücretini ders kredi fiyatı üzerinden öder.

b) Ders kredilerini tamamlamış ancak tezini tamamlayamamış ise, üniversite yönetimi tarafından cari yılda geçerli olmak üzere belirlenen tez ücretini dönem fiyatı üzerinden öder.


Önemli: Burs Hakkı Kazanan öğrencilerimizin de Bursluluk süresi 8 Yarıyıl (4 Yıl) geçerlidir. Ders Dönemini veya Tez Dönemini uzatan öğrencilerimiz de ücretlendirmeye tabi olacaktır.