Enstitü Hakkında

Vizyon

2013 yılında kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nün temel vizyonu, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel yöntemlerini ve yayınlarını esas alarak İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel mirası konusunda öğretim, araştırmalar ve yayınlar sağlamaktır. İslam Bilim ve Teknoloji Tarih‘i alanında yapılacak tüm çalışmalar İslam’ın ve İslam geleneğinin vazettiği kriterler içinde olmaktır. Bu çalışmalar öncelikle alandaki uzmanlarla ve öğrencilere, ama aynı zamanda ilgili bireylere ve bununla birlikte daha iyi bir anlayiş için insanlığın hizmetine sunulmuştur.


Misyon

1. Özellikle Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Geschichte des arabischen Schrifttums kitaplarında tasvir edilen konular odaklı, tarih boyunca İslam bilim ve teknolojisiyle ilgili her türlü araştırma, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.

2. İslam Bilimler Tarihi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler, toplantılar, paneller, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, anma günleri düzenlemek.

3. İstanbul’da Uluslararası Bilimler Tarihi Araştırma Merkezi ve bir ihtisas kütüphanesi kurmak ve bunları geliştirmek.

4. İslam Bilimler Tarihinin başarılarının daha iyi tanınması ve anlaşılmasına yönelik işbirliği projeleri geliştirmek ve desteklemek.