Başvuru ve Kabul
 
 
A- Başvuru Koşulları;
• Lisans mezunu olmak
• ALES’ten en az 55 almış olmak.
 
 
B- Başvuru İçin Gerekli Evraklar;
1.ALES Belgesi
2.Lisans Mezuniyet Belgesi
3.Lisans Transkript Belgesi
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5.Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Belgesi (sadece Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı başvurusu için).
6.Niyet Mektubu (sadece Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı başvurusu için).
7.Referans mektubu (Yurtiçinden başvurularda iki kişi, yurtdışından başvurular için 3 kişi)
 
C - Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi
• Peşin ödemelerde % 6 indirim uygulanır.
• Program ücreti 8 eşit taksitle ödenebilir.
        • Programın ilan edilen ücreti tez ücreti de dâhil olmak üzere öğrencinin normal eğitim süresi  (4yarıyıl) içindeki tüm öğrenimini kapsamaktadır.
       • Öğrencinin normal süreyi (4yarıyıl) uzatması durumunda kredi başına ücret alınır.
 
D - Bursluluk Durumu:
  Başarı puanı sıralamasına göre kontenjanların %20’si Tam Burslu olarak kabul edilecektir.
 
E- Özel öğrenci  
Enstitülerimiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca Özel Öğrenci statüsünde öğrenci kabul etmektedir. Buna göre; Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir ve ALES şartı aranmaksızın bu öğrencilere her dönem 2 (iki) ders verilebilir. Öğrenci yukarıdaki asgari kabul koşullarını tamamladığında ise aldığı dersler kabul edilerek öğrenci kaldığı yerden lisansüstü eğitimine devam edebilir.