1. dönem.

 

BT501 İslam Teknoloji Tarihi

İçerik: İslam kültürünün bilim dünyasına ve modern bilimin oluşumuna katkıları; Müslümanların bilim tarihinde, özellikle Yunanlılar’dan alıp geliştirdikleri ya da kendilerinin icat ettikleri araç ve cihazların tarihi gelişimi anlatılacaktır.

 

BT503 Arapça Bilim Tarihi Metinleri I

 

İçerik: Arap-İslam bilim tarihinden basit metinler. Gramer açıklamaları.

Bibliyografya:

Mehmet Maksudoğlu, Arapçayı Öğreten Kitap (19. baskı, İstanbul, Ensar, 2013).

Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (İstanbul, Ensar, 2005).

Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça Sözlük (İstanbul, Dağarcık, 2013).

 

BT505 İslam’da Coğrafya ve Kartografya

 

İçerik: İslam denizcileri için Hint Okyanusu karalar tarafından kuşatılılan kapalı bir denizdi. Astronomik navigasyonda gelişmelere yol açan kültürlerarası bilgi transferi, Müslüman denizcilerin sadece açık denizde mesafeleri tespit etmelerini değil aynı zamanda okyanusları geçmelerini de mümkün kıldı. İslam coğrafya ve kartografya tarihi çerçevesinde, keşiflerin tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Seminer, konu ile ilgili tarihi kaynakları tartışmak için öğrencilere önemli bir zemin hazırlar.

 

Kısa Bibliyografya:

Fuat Sezgin, Mathematical and Geographical Cartography in Islam and their Continuation in the Occident, Vol. I, Historical Presentation, Part 1 (Frankfurt, IGAIW, 2005).

Fuat Sezgin, Mathematical and Geographical Cartography in Islam and their Continuation in the Occident, Vol. II, Historical Presentation, Part 2 (Frankfurt, IGAIW, 2007).

Fuat Sezgin, Jubiläumsband zum dreißigjährigen Bestehen des Institutes für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. In europäischen Sprachen erschienene Vorworte (Mukaddimeler) zu Publikationen des Institutes aus den Jahren 1984 bis 2011 (Frankfurt, IGAIW, 2011).

Fuat Sezgin, Astronomy, Geography and Navigation in Islamic Civilization [İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik] (İstanbul, Boyut, 2012).

Fuat Sezgin, The Discovery of America by Muslim Seafarers before Columbus [Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi] (Istanbul, Boyut, 2013).

Fuat Sezgin (ed.), Islamic Geography, Series C, 1-76 (Facsimile Editions) (Frankfurt, IGAIW, 1986-2010).

Fuat Sezgin (ed.), Islamic Geography, Comprehensive Series, Vol. 1-318 (Frankfurt, IGAIW, 1992-2009).

Svat Soucek, Piri Reis and Turkish Mapmaking after Columbus [Piri Reis ve Kolomb Sonrası Türk Haritacılığı] (İstanbul, Boyut, 2013).

Mustafa Kaçar, Piri Reis ve Kristof Kolomb Öncesi İslam Haritaları (İstanbul, Boyut, 2013).

 

BT507 Seçmeli Ders (Yabancı Dil I, Bilim Tarihçileri için İngilizce/Almanca)

İçerik: Öğrencilerin literatürü okumaya hazırlanması. Bilim tarihinden basit metinler. Gramer açıklamaları.

Bibliografya:

Craig Thaine, Cambridge Academic English (Cambridge, CUP, 2012).

Oxford Wordpower Dictionary (4. baskı, Oxford, OUP, 2013).

Ira Ehrlich, Instant Vocabulary (New York, Pocket Books, 1968).

Studio D1,  Deutsch als Fremdsprache (Berlin, Cornelsen, 2005).

Karl Steuerwald, Deutsch-Türkisches Türkisch-Deutsches Wörterbuch (Wiesbaden, Harrassowitz, 1974).

 

2. dönem.

 

BT509 İslam’da Matematiksel Teoriler (seçmeli ders)

İçerik: İslam dünyasında matematiğin doğuşu, Eski Yunan ve Hint biliminden çeviriler; astronomi ve matematik alanlarında çalışan İslam âlimleri ve eserleri; bilimsel faaliyetlerin Avrupa’ya geçişi ele alınacaktır.

Bibliografya:

Lütfi Göker, Matematik Tarihi (Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989).

Şaban Döğen, İslâm ve Matematik (2. baskı, İstanbul, Gençlik, 1994).

İhsan Fazlıoğlu, "Aristoteles'in Sayı Tanımı," Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2004/1, S. 15, s. 127-138.

Fuat Sezgin, Mukaddimeler (Turkish edition ready for print). German and other languages: Jubiläumsband zum dreissigjährigen Bestehen des Institutes für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften (Frankfurt a. M., Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, 2011).

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) Band 5 (Leiden, Brill, 1974).

Roshdi Rashed, The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmatic and Algebra, trans. Armstrong (Klewer, 1994).

Bibliography by Richard Lorch in p. 65-86 of Joseph W. Dauben's The History of Mathematics from Antiquity to the Present: A Selective Bibliography (New York and London, Garland, 1985).

Gerhard Endress, Die Wissenschaftliche Literatur, in: Fischer, W., ed., Grundriss der Arabischen Philologie, 3: Supplement, pp. 1-152 (Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 1992).

 

BT502 Arapça Bilim Tarihi Metinleri II

İçerik: Arap-İslam bilim tarihinden basit metinler. Gramer açıklamaları.

Bibliyografya:

Mehmet Maksudoğlu, Arapçayı Öğreten Kitap (19. baskı, İstanbul, Ensar, 2013).

Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (İstanbul, Ensar, 2005).

Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça Sözlük (İstanbul, Dağarcık, 2013).

 

BT504 Arap-İslam Bilimsel Edebiyatı (Giriş)

İçerik: Türkçede bulunan Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nün Mukaddimeler kitabını esas alarak, bu ders GAS (Geschichte des Arabischen Schrifttums) serisini ve GAS’ta tasvir edilen kaynaklarını daha detaylı bir şekilde inceler. Ayrıca, Sigrid Hunke’nın Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi kitabını ve kaynaklarını açıklanır.

Bibliyografya:

Fuat Sezgin, Jubiläumsband, Vorworte zu den Publikationen des Instituts (mukkadimler), Institut für die Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2011.

Sigrid Hunke, Allahs Sonne über dem Abendland (Avrupa2nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, translated by Servet Sezgin), Stuttgart 1960 (İstanbul 1975).

 

BT506 Seçmeli Ders (Yabancı Dil II İngilizce/Almanca)

İçerik: Öğrencilerin literatürü okumaya hazırlanması. Bilim tarihinden basit metinler. Gramer açıklamaları.

Bibliografya:

Craig Thaine, Cambridge Academic English (Cambridge, CUP, 2012).

Oxford Wordpower Dictionary (4. baskı, Oxford, OUP, 2013).

Ira Ehrlich, Instant Vocabulary (New York, Pocket Books, 1968).

Studio D1, Deutsch als Fremdsprache (Berlin, Cornelsen, 2005).

Karl Steuerwald, Deutsch-Türkisches Türkisch-Deutsches Wörterbuch (Wiesbaden, Harrassowitz, 1974).